1 กรกฎาคม 2562 น้ำลดวังผุด ! ตะลึงอาณาจักรโบราณ 3,400 ปี โผล่นาทีอิรักแล้งจัด

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2667696

ค้นพบซากพระราชวัง อายุ 3,400 ปี ปรากฏขึ้นกลางอ่างเก็บน้ำของเขื่อนโมซุล ริมฝั่งแม่น้ำไทกริส หลังเกิดภาวะแล้ง จนระดับน้ำลดลง ที่ภูมิภาคเคอร์ดิสถาน ภาคเหนือของประเทศอิรัก พระราชวังดังกล่าวมีร่องรอยตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำราว 20 เมตร ตั้งอยู่บนทางลาดที่สูงกว่า จากนั้นมีกำแพงก่อโคลนกั้นลดหลั่นเป็นชั้นตามมา เพื่อเสริมให้อาคารมั่นคงขึ้น ปรากฏเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การค้นพบดังกล่าวนำทีมโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันและชาวเคิร์ด ทีมงานหวังว่าการขุดค้นต่อไปนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับอาณาจักรมิตตานี (Mittani Empire) อาณาจักรที่นักโบราณคดีมีข้อมูลน้อยมากที่สุดในบรรดาอาณาจักรโบราณตะวันออกใกล้ หรือประเทศบริเวณเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอิหร่าน การค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคนี้ช่วงไม่กี่ทศวรรษมานี้” นักโบราณคดีจากสถาบันศึกษาภูมิภาคตะวันออกใกล้ มหาวิทยาลัยทูบิงเงิน กล่าวว่าพระราชวังแห่งนี้มีชื่อเป็นที่รู้จักว่า เคมูน ออกแบบและสร้างกำแพงด้วยอิฐโคลน หนากว่า 2 เมตร กำแพงบางส่วนสูงเกิน 2 เมตร และมีห้องมากมายที่ก่อกำแพง ทีมงานยังพบภาพระบายสีที่กำแพง เป็นสีแดงและสีฟ้า อันเป็นสีของพระราชวังในยุคนั้น แต่ไม่ค่อยพบว่ารักษาไว้ได้มากนัก การค้นพบภาพระบายสีที่กำแพงในวังเคมูนเป็นเรื่องเร้าใจทางโบราณคดีอย่างยิ่ง เคมูนเป็นเพียงโบราณสถานแห่งที่สองที่พบในภูมิภาคนี้และปรากฏภาพระบายสีในยุคมิตตานี” พร้อมแสดงภาพโบราณวัตถุที่ค้นพบ มีทั้งแผ่นจารึกดินในอักษรลิ่ม ซึ่งทีมงานถ่ายภาพข้อความเพื่อส่งไปแปลที่เยอรมนีแล้ว ทีมงานหวังอย่างยิ่งที่จะได้ข้อมูลภายในโครงสร้างภายในอาณาจักรมิตตานี เช่น องค์การเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหลวงของมิตตานีกับศูนย์การบริหารงานในภูมิภาคเพื่อนบ้าน เป็นต้น โบราณสถานแห่งนี้เริ่มเป็นที่สังเกตครั้งแรกในปีพ.ศ. 2553 เมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลดต่ำลง แต่ครั้งนี้ในปีพ.ศ. 2562 เป็นครั้งแรกที่นักโบราณคดีขุดค้นลงไปยังพื้นที่ได้ เพียงแต่น่าเสียดายว่าซากพระราชวังปรากฏในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อขุดได้ไม่นานก็จมลงไปอีก และไม่แน่ชัดว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกเมื่อใด